Monster

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

Ikkepedias leksikon-redaktør JoakimMos presenterer Monster-leksikon!!


Dracula[endre]

Rumensk forsker, en av pionerene innen moderne legevitenskap, ofte kalt <<Blodoverføringenes far>>. Hans metoder var primitive, sett med dagens øyne. Ved hjelp av tennene boret man to små hull i blodgiverens halspulsåre, hvorpå man inntok blodet gjennom spiserøret. Ulempen ved fremgangsmåten var at blodgiverne selv fikk akut behov for blodoverføring, noe som skapte uheldige kjedereaksjoner (galopperende vampyrasis). Draculas metoder ble senere videreutviklet av andre forskere, inntil man fant frem til de som idag praktiseres ved sykehus over hele verden.


Zombier[endre]

Opprinnelig <<levende døde>>. Zombiene oppsto på Haiti i det 17. århundre, og spredte seg etter hvert til andre øyer i Det karibiske hav. Det dreide seg om døde mennesker som var blitt gjenopplivet, og som hadde beholdt evnen til å handle, men ikke til å tenke selvstendige tanker. De adlød blindt og holdningsløst de ordrer de mottok av sine oppdragsgivere. Deres etterkommere er idag spredt ut over hele verden, og etterspørselen etter zombier er større enn noensinne. I totalitære stater benyttes de særlig som soldater, politifolk og offentlige tjenestemenn. I vestlige demokratier benyttes de mest som forbrukere (f.eks. moteindustrien er fullstendig avhengig av dem). I Norge er partipolitikk og religion de virksomheter som beskjeftiger flest zombier.


Dr. Frankenstein[endre]

Monsterbransjen har i alle år øvet en forunderlig tiltrekningskraft på doktorer. Dr. Frankenstein laget monstere, men de fleste av bransjens doktorer har foretrukket å bli monstere selv. Noen eksempler: Dr. Jekyll, dr. Fu Manchu, dr. Joseph Goebbles, dr. Joseph Mengele, dr. Adolf Eichmannm, dr. Mabuse. Mange doktorer ble aldri monstere selv, men kom mer eller mindre ufrivillig til å gjøre etablerte monstere uvurdelige tjenester, og må således betraktes som tilknyttet monsterbransjen. Noen eksempler: Dr. Oppenheimer, dr. Wernher von Braun. Historien kjenner imidlertid også eksempler på doktorer som har stått helt utenfor bransjen. F.eks. dr. Watson og dr. Dyregod.


Datamaskiner[endre]

Som regel ganske harmløse monstere, som nøyer seg med å overbooke jernbanetog, innkalle toåringer til militærtjeneste og sende hybelboende pensjonister strømregninger på 63 millioner kroner. Mer sinnrike datamaskiner kan imidlertid erklære levende mennesker døde og nekte å rette opp feilen igjen (med de ubehageligheter dette medfører for den lys levende avdøde når han/hun søker om pass eller førerkort eller uføretrygd). På denne måten kan man også bli erklert zombie. Med litt menneskehjelp kan også datamaskiner snyte sine oppdragsgivere for milliardbeløp. De aller mest sinnrike datamaskinene kan utløse atomkrig. Hittil har de ikke klart det, men de har forsøkt seg flere ganger.

Troll[endre]

Temmelig harmløse monstere av norsk opprinnelse. Nyere forskning (bl.a. inngående studier av Asbjørnsen og Moes nedtegnelser) har avslørt at trollene egentlig var temmelig patetiske monstre, nærmest for en mobbet minoritetsgruppe å regne. De levde som en slags bygdetullinger i glissgrente strøk, og mange av dem slet med alvorlige fysiske handikap (tre hoder, ett løstsittende øye, hale, etc.). Ondsinnede mennesker forfulgte og plaget dem, og fant stor skadefryd i å lure dem til å gjøre de dummeste ting - som f.eks. å skjære opp maven med kniv for å få plass til mer mat. Årsaken til den systematiske forfølgelse av trollene ble utsatt for, er nok delvis å finne i deres ulykksalige trang til å kidnappe kongsdøtre. Infantile som de var, ante ikke trollene hvordan kongsdøtrene best kunne brukes, så de nøyde seg med å stenge dem inne i berg (her menes sannsynligvis huler) og la dem lyske seg. Å <<lyske>> kan høres grovt ut, men det hadde absolutt intet med lysken å gjøre. Det var en form for massasje (ikke fransk) som ble begrenset til hodebunnen. Kongsdøtrene slapp derfor temmelig uskadd fra sine møter med trollene, men det er forståelig at disse ustanselige bortførelsene skapte irritasjon. Likevel kan man ikke forsvare de overgrep menneskene utsatte trollene for - det fikk til slutt karakter av folkemord. Trollene antas nå å være totalt utryddet. Fredningsbestemmelsene kom altfor sent.


Statsoverhode[endre]

Det er blitt hevdet at Statsoverhode bare er et annet ord for monster (høflig tiltaleform), men dette medfører ikke rikighet. I virkeligheten er det et ytterst beskjedent antall statsoverhoder som er regulære monstere. I skrivende øyeblikk regjeres bortimot 50 prosent av FN's medlemsland av personer som ikke er monstere! Og ser vi på vårt århundre under et, finner vi at antall statsoverhodemonstere ikke er større enn at de kan telles på én regnemaskin.